Ą

Straipsnis iš Juokopedijos, humoristinės enciklopedijos
Peršokti į: navigacija, paiešką

Rąidės istoriją[keisti]

Ą (A nosinė) buvo ątrąstą vienąme urve kuris vedė į pągonių šventyklą. Toje šventykloje pagonys gąrbino ą nosinės dievą vąrdu Ąsiląs. Raidė buvo ątrąstą ląbąi pąprąstu būdu, ąnt šventyklos ąltoriąus buvo išrąižytąs Dievo vąrdas - Ąsiląs, o žmonės ąnksčiąu šios raidės nebuvo sugąlvoję tąi sugąlvojo ją pąnąudoti ir pridėti į lietuvių kąlbos ąbėcėlę.

Rąidės panąudojimas[keisti]

Žmonės kurie įtraukė šią rąidę į ąbėcėlę, nežinojo ką su ją dąryti todėl sugąlvojo Ą naudoti vietoj A

Rąidės ąnątomiją[keisti]

Kompiuteriu ątkurtąs pavyzdys
Kompiuteriu ątkurtąs pavyzdys

Pągąl ąnkstyvuosius rąidės brėžinius (nors ląbiąu rąižinius) gąlimą pąsąkyti, kąd nosinė rąidės dalis keitėsi kelis kartus, pąvyzdžiui nosinė buvo viršuje.