Matematinių formulių statusas

Jump to navigation Jump to search

Šis puslapis rodo informaciją apie įterptų matematinių formulių atvaizdavimo metodus.

Šie atvaizdavimo metodai yra aktyvuoti:

PNG paveikslėliai

LaTeX išeities kodas (teksto naršyklėms)

MathML su SVG ar PNG surogatu (rekomenduojama modernioms naršyklėms ir pasiekiamumo įrankiams)

Vykdomi vidinės pusės testai atvaizdavimo metodui MathML su SVG ar PNG surogatu (rekomenduojama modernioms naršyklėms ir pasiekiamumo įrankiams).

Testas Rendering the input "x^2+\text{a sample Text}" pavyko.

Testas Comparing to the reference rendering pavyko.

Testas Rendering of a+b in plain MathML mode pavyko.

Testas Checking the presence of '+' in the MathML output pavyko.

Testas Comparing the generated SVG with the reference nepavyko.

Testas Checking if MathML input is supported pavyko.

Testas Rendering Presentation MathML sample pavyko.

Testas Checking if the link to SVG image is correct pavyko.

Vidinės pusės testai atvaizdavimo metodui "MathML su SVG ar PNG surogatu (rekomenduojama modernioms naršyklėms ir pasiekiamumo įrankiams)" baigti.