II Pasaulinis karas

Straipsnis iš Juokopedijos, humoristinės enciklopedijos
Jump to navigation Jump to search
Katinų riaušių klubo narys šaudo į žmones

Išsirikiuot!

~ Adolfas Hitleris

II Pasaulinis karas - tai ne vien Hitleris su savo nicistais, bet ir sovietai, fašistai ir t.t. Tie visi jie jį ir sukėlė. Taip pat buvo ir kačių sąjunga ir katinų riaušių klubas.

Didžiausi katinų sąjungos įvykiai

1942.07.10-1942.07.14 dienomis

1942.07.10

 • 01:01 paledžiama dainelė per radiją - „Kada baigsis karas“
 • 02:30 Hitleris atsibunda
 • 04:10 Fašistai teršia vandenį
 • 05:15 Hitleris keliasi
 • 05:21 Baigtas kurti tankas „Hitlerio tankas“
 • 10:10 Tankas paleidžiamas
 • 19:20 Tankas šaudo į katinus. Bet katinai pradėda šaudyti į tanką
 • 23:50 Katinų riaušių klubo prezidentas Rainis Rainys tariasi dėl taktikos

1942.07.11

 • 00:05 Katinai pradėjo ieškoti šaudmenų
 • 03:00 Kačių sąjunga pradėda ieškoti šaudmenų
 • 04:00 Surenkama vienoje vietoje
 • 08:12 Užtaisomi ginklai
 • 10:11 Hitleris praneša: Katinai bando pulti. Ir kariuomenė tariasi...
 • 12:12 Katinai puola
 • 14:00 Fašistai puola katinus
 • 15:12 Katinai tada pakvietė sovietus
 • 21:15 Įvyko mūšis puolė fašistai ir sovietai

1942.07.12

 • 00:00 Katinai ruošiasi nakties mūšiui už 24 valandų
 • 11:00 Hitleris praneša, kad kovos su katinais 24:00
 • 15:10 Nacistai žygiuoja į girią
 • 21:00 Nacistai jau mūšio lauke, laukiama fašistų ir sovietų
 • 23:15 Atėjo fašistai
 • 23:21 Atėjo sovietai

1942.07.13

 • 00:00 Per garsintuvus pranešta: Miau, miau! MIAU! (liet.Mūšis prasideda! Puolam!)
 • 02:15 Nacistams sekasi nužudė 3 katinus
 • 03:00 Įžygiavo kąčių sąjunga. Sušvelnino žmonės. Pradėjo glabonėtis prie kelių.
 • 05:17 Katinai užpuolė nacius, fašistus ir sovietus ir jie laimėjo.

1942.07.14

 • 11:00 Katinai laimėjo ir jie surengė balių

1942.08.25

 • 00:10 Katinai pabunda iš pagirių miego.
 • 08:30 Sovietai priartėja prie katinų būstinės.
 • 12:00 Sovietai užpuolą katinų būstinę.
 • 12:30 Katinai ima apšaudyti sovietus iš šono.
 • 13:00 Sovietai atsitraukia.
 • 13:05 Katinai užmiega.

1942.09.01

 • 01:15 Lietuviai sukyla prieš katinus. Vadovauja Įkaušęs Barmenas.
 • 06:22 Katinai išžygiuoja.
 • 10:10 Armijos susitinka.
 • 15:15 Lietuviai biškį bijo ir davė katinams alaus.
 • 16:16 Katinai nusigeria.
 • 19:22 Lietuviai irgi nusigeria.
 • 23:59 Vidurnaktis. Nieks nekovoja (visi nusigėrė)

1942.09.02.

 • 10.15 Armijos išsiblaivė ir vėl kovoja
 • 12.00 Užpuolė nacistai.
 • 15.30 Armijos išsiskirstė nes rodo "Simpsonus"
 • 18.00 Armijos negryžta.
 • 21.00 Visi sumiega.

REZULTATAS : NIEKAS NELAIMĖJO(nors kartais katinai turėjo persvarą)